SES

SES(I) staat voor Subud Enterprise Services (International).

Bapak (de oprichter van Subud)  heeft Subudleden aangeraden om ondernemingen te starten, enerzijds om te ervaren dat de Subud-oefening en commerciële activiteiten elkaar niet in de weg staan, maar ook om door het schenken van een deel van de winsten uit die ondernemingen Subud en de activiteiten van de “wings” een sterkere financiële basis te geven.

Kijk voor meer informatie op de internationale site van SESI: www.subudenterprise.com