Jong

Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe?
Allemaal belangrijke levensvragen die voor jonge mensen zeer actueel zijn. Subud kan ons helpen bij het vinden van onze eigen antwoorden en bovendien om ze in ons leven te realiseren.
Subud - youth sailing Holland 2008 - 45De huidige tijd is juist voor jonge mensen niet eenvoudig. Welke vrienden, hobby’s, studie, werk of partner passen bij jou? De wereld biedt heel veel mogelijkheden en we stellen hoge eisen aan elkaar. Dit maakt het niet gemakkelijk om te ontdekken wie je bent en wat bij jou past, om keuzes te maken waarvan je van binnen echt blij wordt.
De latihan, de oefening die in Subud wordt gedaan, laat ons innerlijk groeien en maakt ons meer en meer bewust van de diepste bron in onszelf. Hierdoor veranderen we als vanzelf. We kunnen bewuster keuzes maken. Zo wordt het meer en meer mogelijk om te leven in overeenstemming met onze eigen innerlijke natuur en ons te ontwikkelen om werkelijk die mens te worden die we in diepste wezen zijn. De latihan helpt ons dus niet alleen om antwoorden te vinden, maar ook om werkelijk van binnenuit te veranderen en te handelen vanuit wie je werkelijk bent.

SYA (Subud Youth Association)
Veel Subudjongeren vinden het fijn om elkaar te ontmoeten en de speciale ervaring van de latihan met leeftijdsgenoten te delen.La Source - Youth 1 Daarom is binnen de organisatie van Subud de Subud Youth Association opgezet, een netwerk om zowel nationaal als internationaal met elkaar te communiceren en elkaar te ontmoeten. Regelmatig worden internationale activiteiten georganiseerd en er wordt samengewerkt in projecten. Door het internationale karakter van deze jongerenvereniging zijn vele wereldwijde vriendschappen gesloten.
Meer informatie is te vinden op de Engelse site www.subud.org.uk/young-people of de Amerikaanse www.subudyouthusa.org.

Kinderen en tieners
Naast de jongeren die zelf Subudlid zijn, maken ook kinderen van Subudleden deel uit van onze grote Subudfamilie. Deze kinderen en tieners vallen ook onder de SYA. Tijdens congressen worden dan ook vaak activiteiten voor hen georganiseerd. Soms wordt voor hen tussendoor of op groepsniveau ook iets gedaan, bijvoorbeeld ter gelegenheid van het sinterklaasfeest, of zomaar omdat het gezellig is.