Oorsprong

Historisch gesproken begon Subud in 1933, toen een Indonesiër, Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo, voor het eerst een openbaring ontving. Daarmee begon voor hem een periode van enkele jaren van spontane, intensieve innerlijke ervaringen die hemzelf en zijn leven ingrijpend veranderden. Daarvoor leefde en werkte hij gewoon als iedereen. Na die periode werd hem duidelijk dat deze diepe ervaring niet alleen voor hemzelf was, maar dat hij doorgegeven kon en mocht worden.
Eerst ontvingen alleen zijn eigen familie en buren het contact met de levenskracht, doch geleidelijk kwamen er mensen van andere delen van Indonesië, die het contact ontvingen en naderhand op hun beurt gemachtigd werden door Bapak om het aan anderen door te geven.
Zij noemden hem Bapak, een Indonesische term voor een ouder of gerespecteerd iemand.

Verbreiding in het buitenland
In 1956 bereikte Subud voor het eerst het Westen en vanaf die tijd verspreidde het zich tot bijna elk land in de wereld.

Alhoewel er aan Subud niets geheim is, is er niet actief bekendheid aan gegeven. De verspreiding gebeurde hoofdzakelijk door persoonlijke introductie. Er zijn boeken over Subud verschenen, waarvan een aantal nog bij www.subudbooks.com zijn te bestellen.
Bapak heeft in de jaren na 1956 veel buitenlandse reizen gemaakt, waarbij hij de latihan doorgaf aan mensen van alle culturen en geloven. Hoewel hij in zijn toespraken uitleg gaf en helderheid verschafte, voelde hij zich toch geen leraar. Hij zag zichzelf meer als een geestelijke gids. Hij gaf voorlichting, verklaringen en advies; maar zoals hij zelf uitlegde, werd alles wat nodig is voor de mensheid reeds eerder aan ons gegeven in de grote godsdiensten.
Bapak is in 1987 in Indonesië overleden. In deze website is een toespraak van Bapak voor geïnteresseerden opgenomen.