Wat is Subud

Subud is een internationale vereniging van mensen, die innerlijke groei nastreven.
Het woord Subud symboliseert de mogelijkheid voor iedereen om het contact met de levenskracht te hernieuwen en daaruit leiding te ontvangen in het dagelijks leven. Het woord is samengesteld uit de volgende drie Sanskriet woorden:
Susila betekent het vermogen van de mens om zijn leven af te stemmen op zijn diepste innerlijke wezen;
Budhi geeft aan dat de levenskracht zowel binnen als buiten de mens werkzaam is;
Dharma staat voor de mogelijkheid om zich volledig aan de levenskracht over te geven.

Subud berust op een geestelijke ervaring waarbij het contact met de levenskracht wordt hernieuwd.
Subud is geen godsdienst of leer, maar gaat wel uit van het geloof in een ‘goddelijk beginsel’.
Subudleden komen van verschillende religieuze of geestelijke richtingen. Zij noemen de bron van het leven God, Allah, de levenskracht of waar zij zich het meest bij thuis voelen.
Subud is een symbool voor de mogelijkheid van de mens om de juiste wijze van leven te volgen.
Subud is dan ook toegankelijk voor iedereen ongeacht geloof, afkomst of overtuiging