Organisatie

Het doel

Het hoofddoel van de vereniging is om iedereen die deel wenst de nemen aan de geestelijke oefening van Subud en zich daartoe laat registreren als lid de voorzieningen te verschaffen om de oefening (latihan) te kunnen doen. Daartoe is een tweeledige organisatie opgezet: met een geestelijke kant, verzorgd door ervaren leden, help(st)ers genaamd, en een wereldlijke kant met gekozen besturen.

Subud is actief in zo’n 80 landen, met wereldwijd circa 15.000 leden. Ieder Subudlid kan waar ook ter wereld, waar een groep gevestigd is, deelnemen aan de latihan.

Op dit moment zijn er acht Subudgroepen in Nederland: Amsterdam, Beekbergen, Bilthoven, Den Haag, Hillegom, Midden Nederland, Rosmalen, Rotterdam.

De vereniging
In Nederland wordt het beleid van de vereniging bepaald door de Algemene Ledenvergadering (ALV), die twee keer per jaar wordt gehouden.

dutch national congres 2009-010112Het nationaal bestuur is belast met het dagelijks bestuur. Dat bestaat uit leden met stemrecht: de voorzitter, secretaris, penningmeester en committee counsillor en leden met alleen een adviserende stem. Dit zijn de vier nationale help(st)ers, waarvan twee kejiwaan counsillors, de voorzitters van de wings, voor zover zij door de ALV ter vertegenwoordiging in het bestuur zijn aangewezen, en de (web)redacteur.
De bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee jaar en zijn herbenoembaar. De nationale help(st)ers worden benoemd voor vier jaar.

Internationaal hebben Subudleden zich georganiseerd in de World Subud Association (WSA). Elke vier jaar kiezen nationale afgevaardigden het bestuur daarvan tijdens een Wereldcongres dat steeds in een ander land wordt georganiseerd. Het Wereldcongres is open voor alle leden van Subud. Gezamenlijk wordt het beleid voor de komende periode besproken en vastgelegd.

De Subudwereld is om organisatorische redenen ingedeeld in negen zones. Het bestuur van de WSA bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, en de vertegenwoordigers van deze zones. Zij vergaderen jaarlijks.

De Vereniging Subud Nederland maakt deel uit van het bestuur van onze West-Europese zone, zone 3, samen met Groot-Brittannie, Ierland, Frankrijk, Belgie, Spanje, Portugal en Italie. Onze vereniging wordt daarin vertegenwoordigd door de nationale voorzitter, de committee counsillor, en de beide kejiwaan counsillors.

Helpers en helpsters
Met de groei van het ledental was het al spoedig onmogelijk voor Muhammad Subuh om met iedereen persoonlijk contact te onderhouden. Daarom stelde hij mensen aan om hem hierbij te helpen (‘helpers’ en ‘helpsters’), op basis van hun ervaring in de latihan. Het is hun taak om uitleg te geven over Subud en de latihan aan geinteresseerden. Verder begeleiden ze kandidaatleden bij hun eerste latihan en beantwoorden daarna vragen over de effecten daarvan. Elke groep heeft een aantal mannelijke en vrouwelijke helpers, die respectievelijk de mannen en de vrouwen bijstaan.

Uit deze groep worden helpers en helpsters gekozen voor functies met een nationale of internationale verantwoordelijkheid.

De internationale help(st)ers maken deel uit van de WSA, en zij ondersteunen besturen, groepen en individuen waar en wanneer dit nodig is. Zij zijn overigens niet ingedeeld in negen zones, maar in drie regio’s.

Financiën
De kosten die de vereniging maakt bestaan voor een groot deel uit het beschikbaar stellen van latihanruimten. Zes groepen huren ruimtes, de groepen in Den Haag en Rotterdam beheren hun eigen Subudhuis. Verder wordt geld uitgegeven aan het organiseren van congressen, groepsbezoeken van bestuur en nationale helpers, het inrichten en onderhouden van de website, deelnemen aan de zonemeetings, het wereldcongres, het reizen van de internationale help(st)ers en maken en publiceren van vertalingen van de talks van Bapak etc.

Om deze kosten te dekken wordt van alle leden een bijdrage gevraagd. Deze bijdrage is minimaal €10,- per maand.
De Vereniging Subud Nederland (statutaire naam: Geestelijke Broederschap Susila Budhi Dharma, RSIN 804236331) heeft de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat alles wat je meer dan €10,- p.m. aan Subud geeft, voor de belastingdienst geldt als schenking en aftrekbaar is van je inkomen. Die schenking kan Subud prima gebruiken om de kwaliteit van de activiteiten te verbeteren. Een leidraad is om bij te dragen naar draagkracht.

Bankrekeningen:
ING: IBAN NL76 INGB 0002 2576 85, t.n.v. Vereniging Subud Nederland, Den Haag
ABN Amro: IBAN NL92 ABNA 0517 0489 65, t.n.v. Vereniging Subud Nederland, Den Haag
Triodos Bank: IBAN NL24 TRIO 0198 4307 60, t.n.v. Geestelijke Broederschap Susila Budhi Dharma

Beloningsbeleid

De medewerkers en bestuursleden van de Vereniging Subud Nederland voeren hun werkzaamheden uit als vrijwilligers. Er is geen sprake van financiële beloningen en/of dienstverbanden. Feitelijk gemaakte onkosten voor reizen e.d. worden vergoed.

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur: Samenstelling bestuur 2022-2023

Beleidsverklaring en bestuursverslag

Beleidsverklaring 2023: Beleidsverklaring 2023 van de Vereniging Subud Nederland

Bestuursverslag 2022: Bestuursverslag 2022 van de Vereniging Subud Nederland

Jaarrekeningen:

Jaarrekening 2022: Jaarrekening Vereniging Subud Nederland 2022 (verkorte versie)

Jaarrekening 2021: Jaarrekening Vereniging Subud Nederland 2021 (verkorte versie)

Jaarrekening 2020: Jaarrekening Vereniging Subud Nederland 2020 verkorte versie

Contact

Emailadres: secr@subud.nl en/of chair@subud.nl

Het postadres van de Vereniging Subud Nederland (VSN) is:
Spoorlaan 4, 2908 BG Capelle a/d IJssel