Lid worden

Wanneer je bent geopend en lid geworden van de vereniging, kun je een inlogcode aanvragen voor de ledensite. Stuur dit verzoek naar website@subud.nl.

Iedereen vanaf 17 jaar kan lid worden van Subud, ongeacht geloof, afkomst of overtuiging. Het enige wat gevraagd wordt, is de erkenning van en het vertrouwen in de levenskracht.
De Vereniging wijst iedere vorm van discriminatie, op welke grond dan ook, af.

Omdat het belangrijk is om goed te weten wat Subud is alvorens lid te worden, is er een voorbereidingstijd van ongeveer drie maanden ingesteld. Deze tijd geeft de mogelijkheid om leden te ontmoeten en over hun ervaringen te horen, om zo een duidelijker beeld te krijgen van het proces dat door de latihan plaats kan vinden. Het is een tijd om zich rustig voor te bereiden op de latihan, die ingrijpende gevolgen voor het verdere leven kan hebben.

De kosten die de Vereniging Subud Nederland maakt bestaan voor een groot deel uit het beschikbaar stellen van latihanruimten. Zes groepen huren ruimtes, Den Haag en Rotterdam beheren hun eigen Subudhuis. Verder wordt geld uitgegeven aan het organiseren van congressen, groepsbezoeken van bestuur en nationale help(st)ers, het inrichten en onderhouden van de website, deelnemen aan de zonemeetings, het reizen van de internationale help(st)ers, het wereldcongres, vertalingen van de talks van Bapak etc.

Om deze kosten te dekken wordt van alle leden een bijdrage gevraagd. Het minimumbedrag is 10,- euro per maand. Meer mag natuurlijk ook. Het is de bedoeling dat er wordt afgedragen naar draagkracht.
De Vereniging Subud Nederland heeft de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).