Internationaal

Subud is georganiseerd in lokale, regionale, nationale en internationale lichamen. Individuele leden vormen groepen, groepen vormen landen, landelijke besturen ondersteunen elkaar in zones en vormen de internationale organisatie: de World Subud Association (WSA).
De WSA vertegenwoordigt de hele Subudgemeenschap en bestaat uit afgevaardigden van alle landen (ongeveer 80 landen).
In haar statuten wordt uitdrukking gegeven aan de drie belangrijkste doelstellingen:
– onze individuele spirituele of geestelijke ontwikkeling;
– de ontwikkeling van Subud en de zorg voor wat de leden nodig hebben;
– het werken aan een betere wereld.
Iedere vier of vijf jaar houdt de WSA een wereldcongres om haar activiteiten te evalueren en om toekomstige plannen te formuleren.

new zealand wc 2Het WSA-bestuur is de World Subud Council (WSC). Deze is opgericht om de besluiten van het ene wereldcongres tot het volgende wereldcongres uit te voeren. De leden met stemrecht zijn de zeven vertegenwoordigers van de zones (zone representatives) en de WSA voorzitter. De leden zonder stemrecht zijn de voorzitters van de wings (ontwikkelingssamenwerking, cultuur, jeugd, ondernemingen, gezondheid) en van de Muhammad Subud Foundation (MFS), achttien internationale help(st)ers en een uitvoerende directie onder de naam WSC Executive Committee.
Het WSC Executive Committee heeft geen permanent hoofdkantoor, het verhuist na ieder wereldcongres naar een ander land om te voorkomen dat de uitvoerende functie van de internationale organisatie het monopolie van een enkel land wordt.
De structuur van de organisatie van de internationale help(st)ers loopt parallel aan de bestuurlijke structuur van groeps- naar internationaal niveau. De enige uitzondering hierop is dat de internationale help(st)ers in drie ‘area’s’ onderverdeeld zijn, met drie mannen en drie vrouwen per ‘area’, in plaats van onderverdeling in negen zones. Nederland hoort bij ‘area’ 2. Hoewel de verantwoordelijkheden van bestuur en help(st)ers duidelijk onderscheiden zijn, werken zij samen in de hele Subud organisatie.

Jaarrapport WSA
Het jaarrapport van de internationale organisatie met een overzicht van de activiteiten van de internationale vereniging en de new zealand wereldcongres 1geaffilieerde organisaties zoals de Muhammad Subuh Foundation, die voor welzijnswerk Susila Dharma International, voor  cultuur  de Subud International Cultural Association, en voor jeugd de Subud Youth Association. Het jaarrapport kan online worden gelezen op subudworldnews.com  of  hier worden gedownload.

Links.

Organisatie
Op de website van WSA wordt voortdurend bericht over activiteiten en gebeurtenissen in de internationale Subud wereld:
www.subudworldnews.com

Literatuur

www.subudbooks.com