Over Subud

Een korte geschiedenis van Subud in Nederland.

De geschiedenis van Subud Nederland begint in 1957. Op 2 september vertrok Bapak vanuit Engeland naar Nederland, waar hij een maand verbleef in een privé huis in Den Haag. Vandaar reisde hij wekelijks naar Eindhoven. Net als in Engeland waren het vooral aanhangers van de Gurdjieff beweging van John Bennett die geopend werden. In de loop 1957 waren er groepen gevormd in Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Aan het eind van zijn bezoek raadde Bapak aan om een organisatorische structuur op te richten om de faciliteiten voor de oefening, de latihan te kunnen organiseren. Deze kreeg in eerste instantie de vorm van een Stichting. Tien jaar later werd dit omgezet in een Vereniging.

Klik hier voor een kort filmpje van Bapak in Den Haag in 1964.

De geschiedenis van Subud Nederland is er vooral één van een gestadig groeiend en daarna stabiliserend ledental, en een voortdurend zoeken naar geschikte accommodaties voor het doen van de latihan.

Aanvankelijk waren de groepen klein en werd latihan gedaan bij één van de leden thuis. Toen het ledental in jaren ‘60 en ‘70 groeide, bleken gymnastiekzalen vaak een geschikte locatie.

vosgr74In de loop der jaren kwamen er groepjes bij en verdwenen er groepjes. Begin jaren ‘60 waren er groepen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Haarlem, Rotterdam en Utrecht met in totaal zo’n kleine 70 leden. In de jaren ‘70 ontstonden er ook groepen in Arnhem en Oegstgeest.

Oegstgeest en Eindhoven losten op, Bilthoven kwam erbij. Haarlem, later Hillegom, is altijd een klein groepje gebleven. Door verhuizing en vertrek van leden liep de groep Arnhem langzaam leeg, om na het overlijden van de eigenaars van het huis waar de groep een ruimte huurde, geheel op te houden. Inmiddels is er een klein groepje in Beekbergen en een nieuwe, snel groeiende, groep in Oss.

De groep Rotterdam was de eerste die, in 1971, een eigen huis kocht. De groep telde op dat moment 21 leden. Nadat ze in 1974 verhuisd waren naar een groter pand aan de Slotlaan in Kralingen, groeide het ledental verder. In 1982 telde de groep 52 leden. In 1998 betrokken ze na veel omzwervingen het zelf gebouwde pand aan de Spoorlaan in Capelle a/d IJssel. De groep Den Haag  kocht in 1982 een eigen Subudhuis aan de Van Aerssenstraat, waar ze nu nog  huizen.

Subud Nederland is na een snelle groei in de jaren ‘70 en ‘80 naar 190 leden in 1982, altijd blijven  hangen op 120 tot 150 actieve leden. Er kwamen leden bij en er vertrokken er weer.
Alle groepen hebben in de jaren ‘70 een periode meegemaakt met veel sociale activiteiten naast de latihan. In die tijd zijn ook een aantal kleine ondernemingen opgericht en kwam de welzijnsorganisatie Susila Dharma tot bloei. In de tweede helft van de jaren ‘80 zakte het animo voor sociale activiteiten in. Het groepsleven beperkte zich vooral tot de latihan bijeenkomsten. Daarnaast waren er twee congressen per jaar en regelmatige nationale activiteiten in één van de twee Subudhuizen.  Intussen zijn de ondernemingen verkocht en is Susila Dharma nog de enige actieve ‘wing’ in Nederland.