Welkom op de website van Subud Nederland

Subud is een internationale organisatie van mensen die geestelijke verrijking zoeken.
De naam Subud is een samenstelling van drie woorden uit het Sanskriet: Susila, Budhi en Dharma. Susila betekent het vermogen om te leven in afstemming met je diepste innerlijke wezen. Budhi geeft aan dat de levenskracht zowel binnen als buiten de mens werkzaam is, en Dharma staat voor de mogelijkheid om je volledig aan die levenskracht over te geven. Gezamenlijk symboliseren de drie woorden de mogelijkheid voor iedereen om in contact te komen met hun diepste wezen en leiding te ontvangen in het dagelijks leven.

De latihan
Subud berust op een geestelijke oefening, de ‘latihan kejiwaan’,  die niet kan worden aangeleerd of nagedaan. Het is een hernieuwd contact met de levenskracht. Buiten de oefening hoeft het dagelijks leven niet te worden opgegeven of beperkt. De latihan is een eenvoudig en natuurlijk proces dat plaats kan vinden in iedereen die erom vraagt, en dat zich voltrekt in een individueel tempo en op een manier die het beste bij je past. Het enige dat gevraagd wordt is de juiste instelling van geduld, vertrouwen, oprechtheid en een grote mate van volharding.
Iedereen vanaf 17 jaar kan lid worden van Subud, ongeacht geloof, afkomst of overtuiging. De Vereniging wijst iedere vorm van discriminatie, op welke grond dan ook, af.
Omdat het belangrijk is om goed te weten wat Subud is alvorens lid te worden, is een kennismakingstijd van ongeveer drie maanden ingesteld. Helpers en leden praten dan met je over Subud, vertellen je wat Subud voor hen betekent, en je kan zelf onderzoeken of Subud bij jouw spirituele zoektocht past.

Historie
Subud begon in 1933 toen een Indonesiër, Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo  voor het eerst een openbaring ontving. Daarmee begon voor hem een periode van enkele jaren van spontane, intensieve innerlijke ervaringen die hemzelf en zijn leven ingrijpend veranderden. Daarvoor leefde en werkte hij gewoon als iedereen. Na die periode werd hem duidelijk dat deze diepe ervaring niet alleen voor hemzelf was, maar dat hij doorgegeven kon en mocht worden.
Eerst ontvingen alleen zijn eigen familie en buren het contact met de levenskracht, en geleidelijk kwamen er mensen van andere delen van Indonesië. In 1956 bereikte Subud voor het eerst het Westen via Engeland, en vanaf die tijd verspreidde het zich tot bijna elk land in de wereld. Muhammad Subuh is in 1987 in Indonesië overleden.
Muhammad Subuh reisde over de hele wereld, assisteerde bij de latihan en hield toespraken .
Alhoewel er aan Subud niets geheim is, is er niet actief bekendheid aan gegeven. De verspreiding gebeurde hoofdzakelijk door persoonlijke introductie. Er zijn boeken over Subud verschenen, waarvan een aantal nog bij www.subudbooks.com zijn te bestellen.

Subud in Nederland
De geschiedenis van Subud Nederland begint in 1957. Net als in Engeland waren het vooral aanhangers van de Gurdjieff beweging van John Bennett die geopend werden. In de loop van 1957 waren er groepen gevormd in Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. De geschiedenis van Subud Nederland is er vooral één van een gestadig groeiend en daarna stabiliserend ledental. Op dit moment zijn er acht Subudgroepen in Nederland: Amsterdam, Beekbergen, Bilthoven, Den Haag, Hillegom, Oss, Rotterdam, Utrecht.

Organisatie
Subud is georganiseerd in lokale, regionale, nationale en internationale lichamen. Individuele leden vormen groepen, groepen vormen landen, landelijke besturen ondersteunen elkaar in zones en vormen de internationale organisatie: de World Subud Association (WSA). Momenteel zijn er ongeveer tachtig landen aangesloten.

Helpers en helpsters
Met de groei van het ledental was het al spoedig onmogelijk voor Muhammad Subuh om met iedereen persoonlijk contact te onderhouden. Daarom stelde hij mensen aan om hem hierbij te helpen (‘helpers’ en ‘helpsters’) , op basis van hun ervaring in de latihan. Het is hun taak om uitleg te geven over Subud en de latihan aan geinteresseerden. Verder begeleiden ze kandidaatleden bij hun eerste latihan en beantwoorden daarna vragen over de effecten daarvan. Elke groep heeft een aantal mannelijke en vrouwelijke helpers, die respectievelijk de mannen en de vrouwen bijstaan.

De Wings
Subud leden zijn betrokken bij een breed scala van wereldlijke activiteiten. Daarvoor zijn er  geaffilieerde organisaties om hen daarin te ondersteunen.

Susila Dharma International Association
SDIA is een organisatie, die haar leden helpt bij het opzetten en uitvoeren van welzijns- of ontwikkelingssamenwerkingsprojecten. Het is een wereldwijd netwerk met als leden momenteel 23 nationale Susila Dharma organisaties en 47 ontwikkelingsprojecten. SDIA is gelieerd aan ECOSOC (Economic and Social Council) van de Verenigde Naties.
Susila Dharma Nederland is een non-profit organisatie die wereldwijd humanitaire programma’s ondersteunt.
Susila Dharma projecten zijn plaatselijke initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het menselijk bestaan in die regio.Daarbij gaat het vooral om voorzieningen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en sociaal economische verandering.

Muhammad Subuh Foundation
De MSF is genoemd naar de stichter van Subud, Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo. De stichting heeft als doel de lange termijn doelstellingen van de internationale vereniging te ondersteunen door zorg te dragen voor de financiele capaciteit van de Subud gemeenschap.
MSF heeft een gemeenschap voor ogen die actief is in de wereld op vele gebieden van menselijk ondernemen. Zij voert die visie uit door financiele en andere ondersteuning te verschaffen aan een breed scala van activiteiten en programma’s, waaronder sociale en humanitaire projecten, culturele activiteiten en jeugdprojecten.

Subud Youth International Association
Veel Subudjongeren vinden het fijn om elkaar te ontmoeten en de speciale ervaring van de latihan met leeftijdsgenoten te delen. SYAI  is een netwerk om zowel nationaal als internationaal met elkaar te communiceren en elkaar te ontmoeten. Regelmatig worden internationale activiteiten georganiseerd en er wordt samengewerkt in projecten.
Naast de jongeren die zelf Subudlid zijn, maken ook kinderen van Subudleden deel uit van de  grote Subudfamilie. Tijdens congressen, maar ook er tussendoor worden dan ook vaak activiteiten voor hen georganiseerd.

Subud Enterprise Services International
Muhammad Subud heeft Subudleden aangeraden ondernemingen te starten, om te ervaren dat de oefening in het dagelijks leven kan worden toegepast, maar ook om ervoor te zorgen dat de vereniging meer financiële ondersteuning zou krijgen. SESI heeft hierin een faciliterende functie.

Subud International Cultural Association.
Subud telt veel uitvoerende en beeldende kunstenaars onder haar leden. Zij hebben zich georganiseerd om gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen. SICA wil zich positioneren als een effectieve internationale service organisatie, die opereert op het grensvlak van creativiteit en spiritualiteit met het doel de activiteiten van Subud leden te promoten.